Nasz sprzęt

Mikroskop ZUMAX
 SuperEndo α2 i SuperEndo β. Nowoczesny system wypełniania ciekłą gutaperką.
Mikrosilnik endodontyczny VDW.SILVER 
Wstrząsarka do wypełnień
Rtg punktowe
Automatyczny mieszalnik Pentamix
Artykulator ARTEX CN
Łuk twarzowy ATREX
Koferdam
ENDOMETR WOODPEX III

Pantomograf CS 8100 SC z przystawką do zdjęć cefalometrycznych.