Chirurgia stomatologiczna

dentystka zakładająca rękawiczki

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina, w ramach której zajmujemy się operacyjnym leczeniem schorzeń w obrębie jamy ustnej. Każdy zabieg poprzedzamy wnikliwą diagnostyką, czyli biadaniem stomatologicznym oraz wykonaniem odpowiedniego rodzaju zdjęcia RTG. Pozwala nam to precyzyjnie zlokalizować występujący problem i zakwalifikować go do stomatologicznego leczenia chirurgicznego. Obejmuje ono między innymi:

  • ekstrakcję ósemek, zębów zatrzymanych i znajdujących się w zaawansowanym stadium zmian próchniczych,

  • hemisekcję – ekstrakcję połowy zęba,

  • wszczepienie implantu korzenia,

  • resekcję wierzchołka korzenia,

  • nacinanie ropni,

  • podcinanie wędzidełka,

  • usuwanie torbieli.

Chirurgiczne usuwanie ósemek

Przeprowadzamy chirurgiczne usuwanie ósemek, potocznie nazywanych zębami mądrości. Jest to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w naszym centrum. Całość przebiega w znieczuleniu miejscowym, a na koniec zszywamy dziąsło. Szwy zdejmujemy po upływie około tygodnia podczas wizyty kontrolnej.

Wskazaniem do ekstrakcji ósemek może być niewłaściwe ustawienie w żuchwie lub szczęce oraz ogólne nieprawidłowe bądź jedynie częściowe wrzynanie. Zęby te mogą powodować też niekiedy trudność w przeprowadzeniu efektywnego leczenia ortodontycznego. Ich usunięcie rozważamy również w przypadku, gdy zostaną zaatakowane przez ubytki próchnicze, a eliminacja takich zmian jest niemożliwa lub skomplikowana.


Chirurgia
Konsultacja chirurgiczna 150 zł
Usunięcie zęba od 250 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego od 350 zł
Usuniecie zęba chirurgiczne od  500 zł
Usunięcie zęba mlecznego od 150 zł