Implantologia stomatologiczna

sztuczna szczęka

Zakres naszych specjalizacji obejmuje implantologię stomatologiczną, czyli dziedzinę, która polega na wszczepieniu implantu mającego imitować korzeń zęba. W ten sposób jesteśmy w stanie odbudować braki, które powstały na przykład na skutek wypadku lub zabiegu ekstrakcji. Tytanowe implanty korzenia stopniowo zrastają się z tkanką kości wyrostka zębodołowego, co daje im odpowiednią stabilizację. Proces taki trwa od 3 do 6 miesięcy w zależności od tego, czy sztuczny korzeń został umiejscowiony w żuchwie, czy w szczęce.

Jak przebiega leczenie implantologiczne w stomatologii?

Leczenie implantologiczne w stomatologii jest nierzadko pierwszym etapem protetyki stomatologicznej. Wszczep pozwala na zamocowanie na nim korony, protezy całościowej lub częściowej bądź mostu protetycznego. Wcześniej jednak konieczna jest diagnostyka, która polega na wykonaniu badania tomograficznego. Na jego podstawie określamy stan kości w wyrostku zębodołowym, aby określić tym samym szanse na powodzenie leczenia z zastosowaniem implantu stomatologicznego. Taka metoda pozwala pomóc pacjentom, którzy borykają się z pojedynczymi brakami zębowymi, a także całkowitym bezzębiem.


Implantologia
Konsultacja implantologiczna 250 zł
Implanty od 3400 zł
Mosty i korony od 1650 zł
Licówki od 1800 zł
Korona na implancie od 2700 zł