Mikroskop ZUMAX

SuperEndo α2 i SuperEndo β. Nowoczesny system wypełniania ciekłą gutaperką.

Mikrosilnik endodontyczny VDW.SILVER

Wstrząsarka do wypełnień

RTG punktowe

Automatyczny mieszalnik Pentamix

Artykulator ARTEX CN

Łuk twarzowy ATREX

Koferdam

ENDOMETR WOODPEX III

Pantomograf CS 8100 SC z przystawką do zdjęć cefalometrycznych.